Behöver den som genomgått sleeve gastrectomy också äta extra tillskott av vitaminer och mineraler?